Poskupljenjem cigareta protiv pušenja

13962 1Veće cene cigareta smanjuju broj pušača tako što smanjuje prevalencu i broj popušenih cigareta kod stalnih pušača. Preko 100 studija visoko razviijenih zemalja potvrdilo je neraskidivu vezu između cena cigareta i broja pušača.
 
Istraživači koji rade u ovoj oblasti slažu se i da povećanje cigareta od 10 odsto u razvijenim zemljama dovodi do ukupnog smanjenja konzumiranja cigareta za 3 do 5 odsto. Studije koje istražuju uticaj cena cigareta na prevalencu pušenja i prosečan intenzitet pušenja među pušačima odvojeno su ustanovile da povećanje cena cigareta motiviše trenutne pušače da ostave pušenje ali i dovodi do smanjenja broja mladih koju uopšte i počinju da puše.
 
Pušači koji žive u državama gde su cigarete skupe su znatno više motivisani da ostave cigarete. Pa je stoga zaključak svih istraživanja da ako želimo da imamo pozitivan uticaj na javno zdravlje, rast cena cigareta mora da bude brži od rasta prosečnog dohotka da bi se osiguralo da cigarete postanu sve manje i manje dostupne.
 
Poslednje istraživanje o povezanosti cena cigareta i broja pušača sprovedeno je na Univerzitetu Emori u Atlanti. Naime, istraživači su ispitivali pušenje u trudnoći.
 
U Sjedinjenim Državama čak četvrtina trudnica ne prestaje da puši čak ni u trudnoći, a naučno je dokazano da je konzumacija duvana u trudnoći povezana sa većim šansama za prerani porođaj, premalu porođajnu masu bebe, kao i smrt novorođenčadi. Studija je obuhvatila 225.000 žena koje su rodile između 2000. i 2005. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, a rezultati su pokazali da će trudnica ostaviti cigarete ako njihova cena poraste za samo 5 odsto.

Izvor: Treattobacco.net

DISCLAIMER: Informacije koje se nalaze na ovom sajtu ne zamenjuju savet, dijagnozu ili lečenje koje treba da dobijete od lekara. Sav sadržaj koji se nalazi na ovom sajtu služi samo za opštu informisanost i edukaciju javnosti. Uvek potražite savet ili pomoć stručnog lica u vezi sa vašim medicinskim problemom. Nikada ne zanemarujte savet lekara ili traženje stručne pomoći zbog informacija koje ste pročitali putem ovog sajta.