Učestalost pušenja u Evropskoj uniji

cardigan dark vintage indie girl leg Favim.com 2596192U 2014. godini nešto više od tri četvrtine (76%) stanovnika Europske unije starijih od 14 godina nije pušilo, 19,2% je pušilo svakodnevno, a 4,7% povremeno, objavio je Eurostat, statistička kancelarija Evropske unije. 
 
 
Prema podacima Evropskog zdravstvenog istraživanja (EHIS) gotovo svaka četvrta osoba u EU starosti od 15 ili više godina 2014. godine bila je pušač, a pušilo je više muškaraca (28,7%) nego žena (19,5%). Pored toga je nešto više od petine stanovništva EU u toj dobnoj kategoriji svakodnevno bilo izloženo duvanskom dimu u zatvorenim prostorima, saopštio je Eurostat. 
 
Pušenje duvana jedan je od najvećih zdravstvenih rizika koji se može izbeći, a mnogi oblici raka, kardiovaskularnih i respiratornih oboljenja povezani su s pušenjem.
 
Među zemljama članicama EU za koje su dostupni podaci, najmanji udeo pušača u 2014. godini bio je u Švedskoj (16,7%) i Ujedinjenom Kraljevstvu (17,2%) a iza njih slede Finska (19,3%), Portugal (20%), Luksemburg (20,4%), Danska (20,9%) i Nemačka (21,7%). Na suprotnoj strani liste nalaze se Bugarska, gde više od jedne trećine starijih od 14 godina puši (34,7%), i Grčka (32,6%), a slede ih Austrija (30%), Slovačka (29,6%) i Latvija (29,5%).
U svakoj državi članici udeo pušača je bio veći među muškarcima nego ženama. Najveći jaz među polovima zabeležen je u Litvaniji gde puši čak 40,3% muškaraca i samo 12,3% žena. Za Litvanijom po razlici između udela pušača muškaraca i žena slede Rumunija, gdj puši 27,3% više muškarca nego žena, Kipar s razlikom od 24,7%, te Latvija i Estonija gde su razlike 24,5% i 18,4%. Na nivou EU u 2014. godini udeo pušača je bio 9,2% viši među muškarcima (28,7%) nego ženama (19,5%).
 
Pasivno pušenje, neželjeno udisanje duvanskog dima koji stvaraju drugi, takođe je raširen izvor zdravstvenih rizika. U EU oko jedne petine (21,6%) starijih od 14 godina svakodnevno je u 2014. godini bilo izloženo duvanskom dimu u zatvorenim prostorima, uz velike razlike među članicama.
 
Gotovo dve trećine stanovništva Grčke svakodnevno je bilo izloženo duvanskom dimu u zatvorenim prostorima, a visoki procenti izloženih pasivnom pušenju zabeleženi su i u Hrvatskoj (44,7%), Bugarskoj (40,5%) i Rumuniji (37,6%). Suprotno tome, najmanji udeo izloženih pasivnom pušenju je zabeležen u Švedskoj (5,9%), Finskoj (6,3%), Portugalu (8,6%) i Mađarskoj (9,9%). U te četiri zemlje članice Unije pasivnim pušenjem pogođeno je manje od 10% stanovništva, ističe se u saopštenju Eurostata.
 
Izvor: Smeta.mi

DISCLAIMER: Informacije koje se nalaze na ovom sajtu ne zamenjuju savet, dijagnozu ili lečenje koje treba da dobijete od lekara. Sav sadržaj koji se nalazi na ovom sajtu služi samo za opštu informisanost i edukaciju javnosti. Uvek potražite savet ili pomoć stručnog lica u vezi sa vašim medicinskim problemom. Nikada ne zanemarujte savet lekara ili traženje stručne pomoći zbog informacija koje ste pročitali putem ovog sajta.